Indikace a kontraindikace k léčbě

Podmínkou zahájení léčby kmenovými buňkami a krevnímu destičkami obohacené plazmy je zhodnocení zdravotnické dokumentace zkušeným lékařem, zejména RTG snímků a operačního protokolu. Následuje odborné klinické a ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti a efektivity uvažované léčby kmenovými buňkami v lipoaspirátu a aktivovanou krevní plazmou růstovými faktory z krevních destiček.

Kontraindikací léčby kmenovými buňkami je onkologické onemocnění a aktuální celkové infekční onemocnění nebo lokální infekce a těhotenství.

 

Efekt v léčbě metodou kmenových buněk a krevní plazmy je přínosný u:

Ortopedie

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů, osteochondrosis dissecans
 • Poruch kloubní chrupavky (artróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazů
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (např. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla, aj.)
 • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
 • Čerstvých poškození menisků a vazů kolenního kloubu
 • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazů (rameno, koleno, kloub  hlezenní, aj.)

Revmatologie

 • Revmatoidní artritida (RA)

 

Indikace podle anatomických krajin

Páteř

 • Bolesti dolní části zad

Rameno

 • Artróza ramenního kloubu
 • Akutní a chronické poškození manžety rotátorů
 • Zánět šlachy dvouhlavého svalu
 • Impingement syndrom
 • Defekty a poranění kloubního pouzdra ramenního kloubu
 • Akutní a chronické poškození akromioklavikulárního kloubu

Loket

 • Artróza loketního kloubu
 • Tenisový a golfový loket
 • Akutní a chronické poškození postranních vazů loketního kloubu
 • Poranění šlachy dvouhlavého svalu

Zápěstí a ruka

 • Artróza kloubů zápěstí a ruky

Pánev

 • Poruchy křížokyčelního (SI) kloubu
 • Bolesti v oblasti spony stydké – symfýzy
 • Bolesti sedacích hrbolů
 • Akutní a chronické poškození úponu hamstringů
 • Piriformis syndrom
 • Chronický zánět burzy v oblasti velkého trochanteru

Kyčelní kloub

 • Artróza kyčelního kloubu
 • Nekróza kyčelního kloubu

Kolenní kloub

 • Artróza kolenního kloubu
 • Akutní a subakutní poranění vazů kolenního kloubu  a menisků
 • Pooperační stavy po plastikách vazů
 • Akutní a chronické poranění šlachy čtyřhlavého svalu
 • Poruchy šlachy čéšky – skokanské koleno
 • M. Osgood-Schlatterova choroba
 • Poruchy chrupavky kolenního kloubu – osteochondrosis dissecans, chondromalácie, chondropatie

Bérec a hlezenní kloub

 • Akutní a chronické poškození Achillovy šlachy
 • Artróza hlezenního kloubu
 • Akutní a subakutní poranění vazů a šlach v oblasti hlezenního kloubu

 

Pro další informace o léčebném využití kmenových buněk odkazujeme na webové stránky:

Mezinárodní společnosti pro buněčnou medicínu  www.cellmedicinesociety.org
Klinické studie s kmenovými buňkami na www.clinicaltrials.gov